Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 203/BC-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về