Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/KH-VPUB
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH-02.VP.pdf