Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/KH-VPUB
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH 01.VP.pdf