Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn
Số ký hiệu văn bản 3249/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 3249_QĐ_UBND.pdf