Về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.
Số ký hiệu văn bản 3141/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3141 (2).pdf