Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 261/BC-VPUB
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm Tải về