Về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Văn phòng UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 86/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và Văn phòng UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về