Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phàn cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 14/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phàn cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về