Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phàn bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 13/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phàn bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về