Kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể, và công chức, viên chức năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 51/KH-VPUB
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày hiệu lực 25/11/2021
Trích yếu nội dung Kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể, và công chức, viên chức năm 2021.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về