Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 2852/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2021
Ngày hiệu lực 21/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về