Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở công an xã.
Số ký hiệu văn bản 2800/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở công an xã.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về