Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng Trạm y tế Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu.
Số ký hiệu văn bản 2873/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng Trạm y tế Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về