Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methandone, thành phố Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Ngày hiệu lực 23/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methandone, thành phố Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về