Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trại lợn Mường Bon.
Số ký hiệu văn bản 2865/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trại lợn Mường Bon.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về