Về việc phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.
Số ký hiệu văn bản 2804/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về