Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2842/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về