Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Lập đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2829/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Lập đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về