Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 2830/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về