Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu.
Số ký hiệu văn bản 2828/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về