Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên.
Số ký hiệu văn bản 2832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về