Về việc ban hành quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
Số ký hiệu văn bản 42/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về