về việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua.
Số ký hiệu văn bản 2821/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung về việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về