Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đơn vị: Sở Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 2817/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày hiệu lực 17/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đơn vị: Sở Xây dựng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về