Kết quả phiên họp chuyên đề lần thứ nhất- UBND tỉnh khoá XV.
Số ký hiệu văn bản 691/TB-VPUB
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp chuyên đề lần thứ nhất- UBND tỉnh khoá XV.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về