Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 247/BC-VPUB
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm Tải về