Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp cơ quan quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2792/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp cơ quan quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về