Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.
Số ký hiệu văn bản 2768/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về