Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2759/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về