Về việc phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 2723/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về