Về việc điều chỉnh Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 15/7/2003 và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2508/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh Quyết định số 2167/QĐ-UB ngày 15/7/2003 và hủy bỏ Quyết định số 1280/QĐ-UB ngày 13/5/2004 của UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về