Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018-2025
Số ký hiệu văn bản 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về