Về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về