Về việc giao chỉ tiêu cài đặt, ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR.
Số ký hiệu văn bản 68/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu cài đặt, ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về