Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù.
Số ký hiệu văn bản 2442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về