Kế hoạch đánh giá, thẩm định, cơ quan đơn vị liên quan đến ma túy năm 2021
Số ký hiệu văn bản 45/KH-VPUB
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch đánh giá, thẩm định, cơ quan đơn vị liên quan đến ma túy năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về