Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030.
Số ký hiệu văn bản 2410/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về