Về việc hủy bỏ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2371/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2021
Ngày hiệu lực 28/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc hủy bỏ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La tại khu vực Phiêng Khá, bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về