Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 2369/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về