Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 190/BC-VPUB
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về