Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2209/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về