Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng.
Số ký hiệu văn bản 1837/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về