Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu (tỷ lệ 1/2000) giai đoạn 2015-:-2025.
Số ký hiệu văn bản 1792/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày hiệu lực 23/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu (tỷ lệ 1/2000) giai đoạn 2015-:-2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về