Về việc giải thể Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 1802/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc giải thể Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về