Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 24/CT-UBND
Ngày ban hành 24/07/2021
Ngày hiệu lực 24/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về