Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách huyện
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021
Trích yếu nội dung Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về