Về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về