Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Thào A Súa
Tài liệu đính kèm Tải về