Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
Số ký hiệu văn bản 1614/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày hiệu lực 09/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về