Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 1603/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về